Aangifte van ongeval

Iedere speler van FC Beaufort Middelkerke is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Hierdoor ben je ook automatisch verzekert bij blessures tijdens wedstrijd of training.

Klik hier voor het aangifteformulier

FAQ Verzekeringen KBVB

De volgende gegevens moeten dus altijd ingevuld worden:

  • Datum van het ongeval
  • Datum van het eerste medisch onderzoek
  • De omstandigheden (zo precies mogelijk). Dat wil zeggen, hoe is het ongeval precies gebeurd? Al rennend, springend, door een contact met de tegenstander, …
  • De aard en de ernst van de kwetsuren of de letsels
  • Handtekening van de speler en de dokter.

Laat het invullen door de huisdokter / spoedarts en bezorg het zo spoedig mogelijk (binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval) terug aan ons.

Tussenkomst ziekenfonds in lidgeld

De mutualiteiten voorzien een kleine teruggave van het lidgeld als de club aangesloten is bij een erkende federatie. Zo ook voor lidgelden aan FC Beaufort Middelkerke
U laat het document invullen door de Gerechtigd Correspondent (Petra Coussaert). Bezorg het document terug aan uw ziekenfonds.

Christelijke Mutualiteit

Liberale Mutualiteit

Document Solidaris (Bond Moyson)

Helan Ziekenfonds

VNZ Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Visie FC Beaufort Middelkerke

Zoals iedere voetbalploeg, heeft ook FC Beaufort Middelkerke een visie.

Klik hier voor de visie