Reserven

Trainer:

Afgevaardigde:

  • ….

Training beloften Westende:

– Dinsdag van 19u30 tot 21u00 (Westende)
– Donderdag van 19u30 tot 21u00 (Westende)
– Vrijdag van 19u30 tot 21u00

Training beloften Leffinge:

– Dinsdag van 19u30 tot 21u00 (Lombardsijde)
– Donderdag van 19u30 tot 21u00 (Lombardsijde)